Πτηνοτροφείο

Η ιδιόκτητη εγκατάσταση του πτηνοτροφείου μας βρίσκεται στην Ασέα Κερασταρίου Αρκαδίας και εκτείνεται σε έκταση 100 στρεμμάτων, ικανοποιώντας όλα τα μέτρα Βιοασφάλειας και άριστων συνθηκών Θερμοκρασίας, Υγρασίας και Υγιεινής για την ανάπτυξη του πουλερικών.

Αυτό επιτυγχάνεται με την επένδυση σε εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας και εγκαταστάσεων εντός 9 θαλάμων ανάπτυξης.

Η ετήσια ικανότητα μας είναι η «φιλοξενία» μέχρι την ενηλικίωσή τους, 100.000 βιολογικών πουλερικών, σε άριστες συνθήκες Ασφάλειας και Υγιεινής.

Η λειτουργία της εταιρίας μας βασίζεται σε όλες τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από το νόμο.

Πρόκειται για μία κάθετη μονάδα παραγωγής πουλερικών που περιλαμβάνει:

  • ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟ

  • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

  • ΣΦΑΓΕΙΟ / ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΡΙΟ

[ ΔΑΛΜΑΡΗΣ ]

Σφαγείο / Τεμαχιστήριο

Το ιδιόκτητο, σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εργοστάσιο πτηνοσφαγής κοτόπουλων βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης και διαθέτει αυτόματατα συστήματα τεμαχισμού.

Διαθέτει επίσης ψυκτικούς θαλάμους συντήρησης των κοτόπουλων, μέχρι την διάθεσή τους.

Η μονάδα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την σφαγή και τυποποίηση των πουλερικών που η εταιρία μας εκτρέφει.
Δεν συνεργάζεται με άλλα πτηνοτροφεία.

 

[ ΔΑΛΜΑΡΗΣ ]

Συστήματα Ποιότητας

Ανεξάρτητοι φορείς, σε ετήσια βάση, ελέγχουν εκτεταμένα τις εγκαταστάσεις μας και το σύνολο των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε όλα τα στάδια της παραγωγής μας, από το Α έως το Ω (από την φάρμα στο πιάτο), ώστε να μην δημιουργηθεί καμία αμφιβολία στον πελάτη μας.

Τεκμήριο για όλα αυτά, τα πιστοποιητικά μας.

ISO 22000:05/ περί ασφάλειας τροφίμου

PASS 220 :08/ περί προαπαιτουμένων προγραμμάτων εγκαταστάσεων

ISO 9001:08 / περί συστήματος διαχείρισης ποιότητας

ΒΙΟHELLAS / περί παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων