Πολιτική

Με την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων η εταιρεία ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΔΑΛΜΑΡΗΣ Α.Ε., με πεδίο εφαρμογής ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ αναγνωρίζει και ενημερώνει όλο το προσωπικό της, καθώς και όλους τους πελάτες και προμηθευτές της ότι εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΕΝ ISO22000:2005, ΕΝ ISO9001:08 και PAS220 (FSCC 22000). 

Η διατήρησή του επικεντρώνεται στην διασφάλιση των κάτωθι ενεργειών, να:

  • Συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.


  • Διενεργή καθημερινούς ελέγχους όλων των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της και διασφαλίζει την άριστη ποιότητα πριν φτάσει στο πιάτο του τελικού παραλήπτη

  • Παρέχει στον πελάτη προϊόντα ασφαλή για κατανάλωση.


[ ΔΑΛΜΑΡΗΣ ]

Για τον λόγο αυτό η εταιρία επιδιώκει

Την ενημέρωση εφαρμογή και εκπαίδευση ως προς τα πρότυπα πιστοποίησης και τις εργασίες που εξασφαλίζουν την τελική ποιότητα του κοτόπουλου

Την λειτουργικότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων καθώς και του εξοπλισμού σε τέτοιο βαθμό που να προστατεύονται τα παραχθέντα τρόφιμα.

Την αγορά άριστης ποιότητας υλικών καθαριότητας που επιταγχύνεται η άριστη υγιεινή των θαλάμων και του χώρου συσκευασίας. Τα προϊόντα αυτά είναι οικολογικά, προσπαθούμε να φέρουν το ελάχιστο περιβανολλογικό αποτύπωμα γιατί η εταιρεία μας κινείται με γνώμονα την αειφόρια και την προστασία του περιβάλλοντος.

Μετά από το οργανόγραμμα που διαθέτουμε οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις διαδικασίες λειτουργίας ελέγχου και πρόληψης διςλειτουργιών. Με σκοπό την μείωση του αντιλειπτού κόστους και πιθανόν κινδύνων που μπορεί να παρουσιαστούν κατα την παραγωγή.

Το τμήμα ποιότητας της επιχείρησης μας συνδράμει ως όχημα απαραίτητο προς του εργαζόμενους για την βέλτιστη εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας.

Επιχειρούμε με γνώμονα την ποιότητα την γνώση το μεράκι, αφουγκραζόμενοι τους γονείς μας για να βελτιονώμαστε συνεχώς. Μέσα από την όσο θετική διαχείρηση και του τελευταίου μέρους του κοτόπουλου, επιδειόκουμαι την συνεχείς ανάπτυξη μας και την εφαρμογή της εταιρικής κονωνικής ευθύνης δίνωντας στο τόπο μας πλεονάσμα και ανπτύσωντας το συγκοτικό του πλεόνέκτημα που δεν είναι άλλο, από την ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Παράλληλα διαθέτει όλες εκείνες τις απαραίτητες διαδικασίες για να ενεργήσει άμεσα στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρήγαγε προϊόν μη ασφαλές για κατανάλωση, αποσύρονται από την αγορά ή από τις αποθήκες της.

Τέλος η ομάδα HACCP, παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους διασφάλισης της ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων της, έχοντας ορίσει συγκεκριμένους στόχους, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος HACCP.