Η Εταιρεία μας

Πολιτική

Η πολιτική της εταιρίας μας, επικεντρώνεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην παραγωγή Βιολογικού Κοτόπουλου, υψηλής θρεπτικής αξίας τεκμηριωμένης ποιότητας. Πολιτική Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων Με την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων η εταιρεία ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΔΑΛΜΑΡΗΣ Α.Ε., με πεδίο εφαρμογής ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ αναγνωρίζει  και ενημερώνει όλο το προσωπικό της, καθώς και όλους τους πελάτες και προμηθευτές της […]


Πιστοποιητικά

ISO 22000:05/ περί ασφάλειας τροφίμου PASS 220 :08/ περί προαπαιτουμένων προγραμμάτων εγκαταστάσεων ISO 9001:08 / περί συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΒΙΟHELLAS / περί παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων


Πιστοποιήσεις

Η καθετοποιημένη παραγωγή των πουλερικών, δημιουργεί μοναδικό πλεονέκτημα για την Ποιότητα και Ασφάλεια των προϊόντων της εταιρίας ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΔΑΛΜΑΡΗΣ Α.Ε. Ο στόχος της εταιρίας, να αναπτύξει και να διαθέτει στην αγορά ένα από τα καλύτερα προϊόντα από άποψη ασφάλειας και ποιότητας, καθιερώνοντάς την ως εξειδικευμένη στο Βιολογικό Κοτόπουλο, ευοδώθηκε, αφού επένδυσε σε: Υποδομή (εγκαταστάσεις και εξοπλισμό) […]