Βιολογικό Κοτόπουλο… με όνομα

icons-msg-info

Προϊόντα

Η πολιτική της εταιρίας μας, επικεντρώνεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες που αποσκοπούν…
Διαβάστε περισσότερα

icons-msg-notice

Πτηνοτροφείο

Η ιδιόκτητη εγκατάσταση του πτηνοτροφείου μας βρίσκεται στην Ασέα Κερασταρίου Αρκαδίας…
Διάβαστε περισσότερα

icons-msg-notice

Εξέλιξη

Η οικογένεια Δάλμαρη ασχολείται με την πτηνοτροφία από το 1960. Iδρυτής ο Αθανάσιος Δάλμαρης…
Διάβαστε περισσότερα